Vi har fokus på udvikling og inklusion til gavn for børn i udsatte positioner

I Specialpædagogkorpset tror vi på, at alle børn har noget værdifuldt at tilbyde fællesskabet. Derfor tager vi afsæt det enkelte barns ressourcer og dét, der allerede virker i det pædagogiske læringsmiljø.

Vi arbejder udfra et helhedsperspektiv, hvor såvel forældre, institutionspersonale og andre samarbejdspartnere er vigtige medspillere i forhold til bedst at understøtte barnets trivsel og udvikling. Helhedsperspektivet indebærer, at vi både ser det enkelte barn, samt de mange fællesskaber barnet indgår i.

 

 

To definitioner på inklusion:

"Inklusion er ganske enkelt at undgå eksklusion."

Bent Madsen - Inklusionsakademiet

 

"At være inkluderet betyder, at man oplever sig som en naturlig og værdifuld deltager af et fællesskab."

Rasmus Alenkær - Psykolog