Hvem er vi?

Hvem er vi?

Vi er:

  • 16 specialpædagoger - der har en særlig viden om den pædagogiske praksis i forhold til udvikling og organisering af læringsmiljøer, børnefællesskaber, faglig ledelse, forældreinvolvering samt tværprofessionelt samarbejde. 
  • 1 leder - der varetager de overordnede ledelsesmæssige opgaver i korpset og samarbejder med alle vores samarbejdspartnere – med afsæt i en overordnet specialpædagogisk ramme. Lederen har viden om ledelse af og organisering i særlige kontekster.