Hvad siger lovgivningen?

I den nye dagtilbudslov, fra juli 2018, §3a stk 4 står der, at dagtilbud skal medvirke til at yde særlig støtte til de børn i dagtilbud, der har behov herfor og i §4 stk. 2 fastsættes kommunalbestyrelsens pligt til at tilbyde støtte til børn i dag-, fritids- og klubtilbud for, at børnene kan trives og udvikle sig.

§8 stk. 5 står yderligere, at det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske personale tager højde for børn i udsatte positioner, så deres trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.