Visitation

I dagtilbudsafdelingen er der nedsat et tværfagligt visitationsteam, bestående af dagtilbudschefen, souschefen fra PPR, to ledelsesrepræsentanter fra dagtilbud samt lederen af Specialpædagogkorpset.

Specialpædagogkorpsets opgaver fordeles efter visitationsteamets beslutninger. Visitationsøkonomien fordeles ud fra behov og tendenser og ydes efter Dagtilbudslovens §4 om støtte til børn.

Læs mere om Aabenraa Kommunes understøttende indsatser her

Link til indstillingsskema